Určite ste zaregistrovali, že v poslednom čase sa v súvislosti s energiou čoraz viac skloňuje slovo fotovoltika. Je to dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie, ktoré má pre spoločnosť a našu planétu obrovský význam. Za týmto dôležitým objavom stojí francúzsky fyzik Alexander Edmond Becquerel, ktorý vynašiel fotovoltiku už v roku 1839. Fotovoltika a fotovoltické články sa najprv využívali len v kozmických programoch, až neskôr si našla uplatnenie aj v iných oblastiach ľudského života.

panely

Čo je fotovoltika?

Podstatou fotovoltiky je práve solárna energia. Môžeme ju definovať ako technický odbor, ktorého hlavnou oblasťou záujmu je proces premeny solárnej energie na elektrickú energiu. Pomenovanie fotovoltika je odvodené od slova foto, čo znamená svetlo, a volt, čo predstavuje jednotku elektrického napätia. Proces premeny svetla na elektrickú energiu prebieha prostredníctvom fotovoltického článku. Fotovoltické systéme môžeme preto využívať všade tam, kde chýbajú klasické zdroje energie.

Aký prínos má pre nás fotovoltika?

Jednou z hlavných výhod fotovoltiky je, že solárna energia predstavuje nevyčerpateľný zdroj energie. Môžeme ju preto využívať bez obmedzenia v porovnaní napríklad s jadrovou energiou, ropou, zemným plynom a podobne, ktoré sa radia medzi vyčerpateľné zdroje energie. Ďalšou výhodou je, že solárna energia je voľne dostupná. Je ekologická, pretože jej využívaním nevznikajú žiadne emisie a teda nie je škodlivá pre naše životné prostredie. Panely, ktoré slúžia na premenu slnečnej energie na elektrickú majú dlhú životnosť (25-30 rokov). Fotovoltika má obrovský význam aj v nie veľmi zaľudnených oblastiach sveta, kde by bolo zavedenie elektrického vedenia finančne náročné pre mesto. Nespochybniteľnou výhodou fotovoltiky je tiež to, že znižuje závislosť krajín medzi sebou v súvislosti s dodávkou ropy.

Typy fotovolticých systémov

Medzi základné druhy fotovoltiky sa radia Samostatné systémy, nazývané tiež grid off, ktoré sa využívajú všade tam, kde nie je dostupný klasický zdroj energie (napríklad chata v odľahlej časti mesta). Ďalším druhom sú Systémy pripojené k energetickej sieti (grid on). Podstatou týchto systémov je sieťový striedač, ktorý premieňa jednosmerný prúd zo solárnych panelov na striedavý. Posledným typom je slnečná elektráreň, ktorá spracúva solárnu energiu a distribuuje ďalej.

fotovoltaický systém

Aj vás zaujala fotovoltika a zvažujete takúto možnosť pre vašu domácnosť, chatu či firmu? K jedným z popredných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov patrí medzinárodná spoločnosti Viessmann s dlhoročnou tradíciou. Na stránke www.viessmann.sk nájdete ponuku tých najšpičkovejších technológií, inovácií a riešení pre vaše vykurovanie.