Ľudská vynaliezavosť nemá hraníc a preto ľudia idú aj v oblasti energetiky stále viac a viac dopredu. Hľadajú nové, alternatívne zdroje ako získať elektrickú energiu, teplo a podobne. Fotolvoltaický panel je práve jedna z možností ako alternatívne vo vašej domácnosti, firme alebo v prevádzke získať elektrickú energiu. Fotovoltaika je už pomerne známy pojem aj na Slovenku a čím ďalej tým viac sa môže tešiť obľube. Samozrejme ľudia stále využívajú klasické zdroje energie, ale maž nejakú alternatívu v prípade nejakej poruchy je veľmi múdry ťah. Čo teda fotovoltaický panel je a ako n´takéto zariadenie pracuje?

fve panely

Fotovoltaické panely – zdroje energie

Fotovotlaický panel je zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Nie je to také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá, ale princíp fungovania je pomerne jednoduchý na pochopenie. Celý princíp fotovoltaického panela spočíva v tom, že tento panel, resp. viacero panelov, v závislosti od veľkosti budovy, prevádzky, firmy alebo domu je umiestnený na streche. Na streche sú pripevnené do špeciálnych kovových konštrukcií, aby boli bezpečné a zároveň slúžili. Umiestňujú sa na tú časť strechy, na ktorú najviac svieti slnko a zároveň aj najdlhšiu časť dňa. Vo fotolvolatickom panely sa pomocou slnečného žiarenia vyrába jednosmerný prúd. Ako je však známe, v domácnostiach sa používa striedavý prúd, preto je potrebné, aby v celom systéme bol umiestnený tzv. menič, ktorý tento jednosmerný prúd mení na striedavý. Následne už elektrická energia ide do rozvodov a je možné ju použiť. Dá sa využiť ako zdroje pre elektrický kotol alebo ako nabíjanie elektromobilu a podobne. Využitie fotovoltaického panelu v domácnosti je už potom na majiteľovi ako si sám zvolí. Niektoré štúdie uvádzajú ušetrenie nákladom na energie o 30% až 60 %. Samozrejme všetko závisí aj od typov fotovoltaického panelu a aj od množstva. Ale zvyčajne bývajú fotovolatické panely len ako doplnkový zdroj. Pokiaľ je naozaj pekný slnečný deň, táto energia sa dá veľmi dobre využiť a je to naozaj dobrý alternatívny zdroj.

solární panely

Fotovoltický panel počas celého dňa?

Kladiete si otázku, či sa dá fotovoltaický panel využiť aj v noci? Určite dá, pretože dnes už majú mnohé panely batériu, ktorá slúži namiesto slnečného žiarenia. Samozrejme počiatočná investícia je vyššia.

Viac aj o fotovoltaike sa dozviete na stránke https://www.viessmann.sk/.