Ak máte alebo ste v minulosti mali záujem kúpiť si nejakú založenú firmu, aby ste mohli rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity v čo najkratšom možnom čase, tak ste sa jednoducho museli stretnúť s pojmom ready – made s.r.o.

Týmto pomenovaním sa označuje firma na predaj, ktorá už bola založená spoločnosťou, ktorá sa špecializuje v obore predávania firiem. To znamená, že vo väčšina prípadoch bola takáto firma založená za účelom, aby sa následne predávala, nie aby s ňou dotyčný zakladateľ rozbiehal podnikanie. Podnikateľské aktivity s ňou rozbehne až kupujúci po tom, ako sa na neho prevedie jej obchodný podiel, čím sa záujemca stane konateľom v danej firme a tým pádom s ňou môže rozbiehať plánované aktivity.

Podnikateľ, mobil, notebook

Prečo je o takéto založené firmy rastúci záujem?

  • Faktorom je predovšetkým čas a jeho úspora. Začať podnikať so založenou obchodnou spoločnosťou značí výrazne rýchlejší štart podnikania, než keby sa podnikateľ rozhodol založiť novú eseročku od úplných základov.

Pravdepodobne ste si všimli, že ready – made majú najčastejšie formu spoločností s ručením obmedzeným. Ide totiž o na Slovensku najrozšírenejší druh podnikania. Kúpa eseročky je navyše praktická – predá sa po tom, ako sa na záujemcu prevedie jej obchodný podiel a kupujúci sa vzápätí stane jej konateľom.

Podnikateľka, štýl

Výhody ready – made s.r.o. v kocke:

  • Časová úspora cca 30 dní a možnosť začať podnikať v čo najkratšom čase
  • Spoločnosť má už splatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 EUR
  • Je zapísaná v Obchodnom registri
  • V mnohých prípadoch má pridelené IČO, DIČ a je zaregistrovaná u správcu dane
  • Má zapísané niektoré z najčastejších predmetov podnikania

Pri kúpe ready made spoločnosti sa dajú ešte pomeniť rôzne detaily. Ak má kupujúci napríklad záujem zmeniť jej obchodné meno alebo napríklad sídlo firmy. Kúpa takejto novozaloženej obchodnej spoločnosti bez histórie je prakticky bezriziková – žiadna podnikateľská činnosť sa s ňou zatiaľ nevykonávala, nemá tak za sebou žiadne nevybavené náležitosti a záväzky.