Energetický certifikát budovy je dokument, ktorý obsahuje isté údaje, ku ktorým patrí celková podlahová plocha, ktorá sa uvádza v metroch štvorcových, ako aj rok kolaudácie budovy. Energetický certifikát budov informuje o predpokladanej spotrebe energie. Na základe výpočtov, ktoré sa vzťahujú k predpokladanej spotrebe, sa do tohto dokumentu uvádza potreba energie na vykurovanie ako aj na ohrev teplej vody.

Energetický certifikát budov slúži na to, aby sa pravidelne vylepšovala hospodárska a ekonomická situácia domácností a aby sa vytvárali opatrenia na zlepšenie hospodárenia s energiou v rámci danej budovy. Energetický certifikát sa okrem domácností, okrem bytov a domov, vzťahuje aj na administratívne budovy, reštaurácie, školy, nemocnice, hotely a podobne. Tento dokument sa vyžaduje pri kolaudácii danej budovy.

novostavba a potreba EC

Nevyhnutnosť energetického certifikátu vyplýva zo zákona. Okrem kolaudácie budovy, je tento dokument potrebný aj pri prenájme alebo predaji budovy, či pri náročnejších opravách a obmenách danej stavby. Keďže tento certifikát zahŕňa reálne hodnoty spotreby energie, vyznačuje sa istým prínosom, možnosťou predvídať spotrebu energie a zariadiť sa pri platení účtov. Certifikát platí po dobu 10 rokov odo dňa jeho vyhotovenia.

energetický certifikát - dokument

V podstate platí, že pri využití ekologických zdrojov energie, je spotreba energie nižšia. Takýto spôsob je šetrnejší k životnému prostrediu a výhodnejší z hľadiska financií. Pomocou energetického certifikátu môžete uvažovať o možnostiach úspory elektrickej energie. U nás si môžete objednať energetický certifikát ešte dnes, ktorý v priebehu niekoľkých dní obdržíte poštou ako aj formou online. O jeho vypracovanie sa postará tím profesionálnych odborníkov v danej oblasti na základe vami podložených potrebných dokumentov a spisov. Venujeme sa vypracovaniu energetických analýz, ktoré ponúkame za prijateľné ceny. Naše služby poskytujeme na základe našich osvedčení, odbornej spôsobilosti a dlhoročnej praxe. Na základe energetickej certifikácie zaradíme budovu do jednej z tried s príslušným značením od A po G.