Ak konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným má záujem o pozastavenie vykonávania podnikateľských aktivít z istých dôvodov a následné zrušenie spoločnosti, môže tak učiniť bez nutnosti likvidácie spoločnosti. Pri zrušení spoločnosti sa postupuje štandardným spôsobom, ak to nie je v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine určené inak.

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vyznačuje jedným až päťdesiatimi spoločníkmi, ktorí zasadajú na valnom zhromaždení a zúčastňujú sa jednotlivých rozhodnutí, ktoré sa týkajú fungovania spoločnosti. Svoje rozhodnutie vyjadrujú podpisom zápisnice alebo zmluvy.

podnikajte s rozvahou a odhodlaním

Predaj podielu v sro predstavuje práva a povinnosti každého spoločníka v spoločnosti, ktoré je stanovené výškou obchodného podielu. Obchodný podiel sa vypočíta ako podiel vkladu spoločníka do spoločnosti a výšky základného imania. Výška obchodného podielu spoločníka sa môže počas fungovania spoločnosti meniť, čo sa odvíja od opakovaných vkladov spoločníkov, čím sa ich obchodný podiel v spoločnosti zvyšuje.

zmluva a jej náležitosti

Predajom obchodného podielu spoločnosti inému spoločníkovi alebo tretej osobe, dochádza k prevodu práv a povinností na iné fyzické alebo právnické osoby. V prípade záujmu potrebujete vyplniť a podpísať zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorá vychádza z platnej legislatívy v našej krajine. Vyžaduje sa dôsledné vyplnenie všetkých požadovaných údajov. Naša sprostredkovateľská firma ponúka pomoc a poradenstvo v oblasti podnikania a obchodovania. Ak si s danou situáciou neviete samostatne poradiť, neváhajte sa obrátiť na nás a náš tím odborných profesionálnych pracovníkov v danej oblasti.

Ak je vašim zámerom zrušenie spoločnosti z dôvodu sťahovania, odchodu do dôchodku, cestovania, zdravotného stavu a podobne, sme tu pre vás s našimi dostupnými službami. Spoločnosti, ktoré sú pripravené na predaj, majú uzavreté účtovné knihy, vykonanú účtovnú závierku, nedisponujú pohľadávkami a záväzkami, uvádzame v našej databáze firiem určených na predaj. Potenciálni záujemcovia si môžu prezrieť zverejnený prehľad firiem, ktoré sú pripravené na predaj a vybrať si spoločnosť, ktorá im vyhovuje po všetkých stránkach.